ANA MENÜ
AKUPUNKTUR

Ekleyen - - Oca 13, 2014 | 0 yorum

AKUPUNKTUR VE TÜP BEBEK ARAŞTIRMASI

AKUPUNKTUR VE TÜP BEBEK ARAŞTIRMASI

I.ARAŞTIRMA

Influence of acupuncture on the pregnancy rate in patients who undergo assisted reproduction therapy

Wolfgang E. Paulus, Mingmin Zhang, Erwin Strehler, Imam El-Danasouri, Karl Sterzik

Christian-Lauritzen-Institut, Ulm, Germany

 • Wolfgang E. Paulus ve ark. ilk olarak akupunkturun IVF tedavisindeki yararını gösteren çalışmayı 2002 yılında  Fertility and Sterility dergisinde yayınladılar.
 • 160 hastada yaptıkları çalışmada 80 hasta akupunktur tedavisi alarak embriyo transferi oldu, 80 hasta akupunktur tedavisi görmeksizin. Tüm hastalar ilk tedavilerini olmuş
 • Akupunktur tedavisi göreceklere transfer öncesi ve sonrası 25 dakika süren akupunktur uygulandı.
 • 6 hafta sonra 80 akupunkturlu hastanın 34 tanesinin (%42.5) klinik hamile olduğu belirlendi.
 • Akupunktur tedavisi görmeyenlerin ise 80 hastadan 21 tanesi (%26.3) hamile kaldı.

II.ARAŞTIRMA

Akupunktur ve Tüp Bebek AraştırmasıAkupunkturun in vitro fertilizasyon ve intrasitoplazmik sperm injeksiyonu sonuçları üzerine etkisi: randomize, prospektif, kontrollü klinik çalışma.

Stefan Dieterle M.D. Gao Ying M.D., Wolfgang Hatzmann M.D. and Andreas Neuer M.D.

Division of Reproductive Endocrinology and Infertility, Department of Obstetrics and Gynecology, University of Witten/Herdecke, Dortmund, Germany
Department of Obstetrics and Gynecology, Union Hospital, Tongji Medical College, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan, China

Amaç:

Luteal faz akupunkturunun IVF/intrasitoplazmik sperm injeksiyonu (ICSI) sonuçları üzerine etkisini belirlemek.

 • Grup I; 116 hastaya geleneksel Çin tıbbı kurallarına uygun luteal faz akupunkturu uygulanmıştır.
 • Grup II; 109 hastaya plasebo akupuntur uygulanmıştır.

Uygulamalar hemen embriyo transferi sonrası ve 3. günde yapılmıştır.

Grup I’deki klinik hamilelik ve devam eden hamilelik oranları (%33.6 ve %28.4) Grup II’deki oranlardan belirgin olarak yüksek bulunmuştur (%15.6 ve %13.8).

Sonuç:

Luteal faz akupunkturunun IVF/ICSI sonucu üzerine olumlu bir etkisi bulunmaktadır.

III.ARAŞTIRMA 

Embriyo transfer günü akupunktur uygulaması infertil kadınların gebe kalma sonucunu belirgin olarak arttırmaktadır: prospektif randomize bir çalışma

Lars G. Westergaard M.D., Ph.D., Qunhui Mao M.D., Marianne Krogslund, Steen Sandrini, Suzan Lenz M.D., Ph.D. and Jørgen Grinsted M.D., Ph.D.

Fertility Clinic Trianglen, Hellerup, Denmark
Holistic Acupuncture Clinic, Frederiksberg C, Denmark
Sandrini Acupuncture I/S, Varde, Denmark

Amaç:

IVF/intrasitoplazmik sperm injeksiyonu (ICSI) ile tedavi edilen hastalarda kupukturun üreme üzerine etkisini değerlendirmek.

Araştırma süresi boyunca IVF veya ICSI tedavisi gören bütün hastalara çalışmaya katılma önerisinde bulunuldu.

Oosit elde edilme evresinde hastalar kapalı zarf usulü ile randomize seçildi;

 • Embriyo transveri (ET)’nin uygulanacağı gün akupunktur tedavisi görecek hastalar (ACU 1 grubu, n=95),
 • ET’nin uygulanacağı gün ve iki gün sonrasında akupunktur tedavisi görecek hastalar (ACU 2 grubu, n = 91)
 • Hiç akupunktur tedavisi görmeyen (kontrol grubu, n = 87) hastalar

olarak randomize seçildi.

Klinik hamilelik 95’ten 37’si [%39] ve devam eden hamilelik 95’ten 34’ü  [%36] oranları ACU 1 grubu kontrol grubu ile karşılaştırıldığında belirgin olarak daha yüksekti

95’ten 37’si [%39]

87’den 21’i   [%26]

Devam eden gebelik

95’ten 34’ü [%36]

87’den 19’u [%22]).

ACU 2 grubunda Klinik hamilelik ve devam eden hamilelik oranları kontrol grubu ile karşılaştırıldığında daha yüksek bulundu (%36 ve %26).

Ancak ACU- 1 ile ACU-2 grupları arasında fark istatistiksel seviyelere ulaşmadı

 • ET günü uygulanan akupunktur IVF/ICSI sonucunu belirgin olarak olumlu etkilemektedir.
 • ET sonrası ikinci gün tekrar uygulanan akupuntur uygulamasının ek bir katkısı bulunmamaktadır.

IV.ARAŞTIRMA

Influence of acupuncture stimulation on pregnancy rates for women undergoing embryo transfer

Caroline Smith, Ph.D.a, Meaghan Coyle, B.Hlth.Sc. (Acup.)b, Robert J. Norman, M.D.cd

Repromed, The Reproductive Medicine Unit of The University of Adelaide.

 • Toplam 228 olgu
 • 109 olgu akupunktur grubu
 • 118 olgu sham akupunktur grubu
 • İlk akupunktur tedavisi stimulasyon enjeksiyonlarının 9.gününde, 2. ve 3. tedaviler ise embriyo transferinden hemen önce ve sonra uygulanmış.
 • Hamilelik oranı akupunktur grubunda %31
 • Kontrol grubunda %23
 • Devam eden hamilelik akupunktur grubunda %28
 • Kontrol grubunda %18
 • Sonuç olarak farkın anlamlı olmadığı bununla birlikte akupunkturun güvenli olduğu belirlenmiş.

Akupunktur ile ilgili bunları okudunuz mu?

Cevapla

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>